Tag - ไทยนิยม ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดศรีสะเกษ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ  “ไทยนิยม ยั่งยืน”  ซึ่งเป้นเวทีที่ 4 ชองชาวบ้านบอน...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้านติดตามการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้านติดตามการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รอบที่ 2 พื้นที่หมู่บ้านเลิง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเลย

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการขับเคลื่อนการจัดเวทีไทยนิยมยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร

     พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เยี่ยมติดตามการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดมุกดาหาร ที่บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน ตำบลหนองไผ่ล้อม ในการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน ตำบลหนองไผ่ล้อม ในการขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล ณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดน้ำในพื้นที่วัดบ้านวังยาว และตรวจเยี่ยมการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดน้ำในพื้นที่วัดบ้านวังยาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านวังยาว ตำบลเกิ้ง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล

     วันที่ 1 มีนาคม 2561 พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสานตอนเหนือตรวจเยี่ยมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดอุดรธานี

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่อีสานตอนเหนือตรวจเยี่ยมโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” บ้านหนองโสกดาว พบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นายอำเภอลำทะเมนชัย ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ระดับอำเภอ

     พลตรี ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 พร้อมด้วย นาย สมชาย ปัญโญธีรกุล นายอำเภอลำทะเมนชัย...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 6 3
Views Today : 8
Views Yesterday : 443
Views Last 30 days : 5930
Total views : 452220