Tag - ไทยนิยม ยั่งยืน

บทความประชาสัมพันธ์

ไทยนิยมยั่งยืน

     โอกาสนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เสมือนการสร้างความฝัน...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมการอบรมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดร้อยเอ็ด

     เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 61 พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมละออ ผบ.มทบ.27/ ผบ.กกล.รส.จ.ร.อ. มอบหมายให้ พันเอก ชินวิช เจริญพิบูลย์ เสธ.มทบ.27 เป็นผู้แทน...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผบ.มทบ.22 จัดประชุมมอบนโยบาย วิทยากรทหารตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาล

     ตามที่รัฐบาลได้จัดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ไทยนิยม ยังยืน โดยได้กำหนดให้ทุกกระทรวง จัดวิทยากร ร่วมกันลงไปสร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นวิทยากร การประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี

       เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.พันเอกหญิง ปภัสสร พงษ์ประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้ นโยบายแนวทางขับเคลื่อนและชุดความรู้แก่วิทยากรระดับอำเภอ (ครู ข)

     เมื่อ 160930 ก.พ 61 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดความรู้...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

จ.อุดรธานี Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ติวเข้มคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เป็นกลไกขยายผลนำชุมชนร่วมพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

      วันนี้ (15 ก.พ. 61) ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์ อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสารโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการข่าวสาร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ ๒ เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล ณ จังหวัดอุบลราชธานี

    เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561  พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้เดินทางมาพบปะและมอบแนวทางการปฏิบัติงาน...

วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรขยายผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน

      พลตรี ราชัน ประจันตะเสน  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรขยายผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 47
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8277
Total views : 443267