กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”20″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_weight=”bold” font_style=”normal” text_align=”center” color=”#424555″ margin_top=”0″ margin_bottom=”9″ animation_delay=”0″]ทำเนียบผู้บังคับบัญชา[/cmsmasters_heading][cmsmasters_heading type=”h2″ font_family=”Crimson+Text:400,400italic,700,700italic” font_weight=”normal” font_style=”normal” text_align=”center” color=”#707176″ margin_top=”0″ margin_bottom=”35″ animation_delay=”0″]OUR COMMANDERS[/cmsmasters_heading][cmsmasters_image align=”center” animation_delay=”0″]1511|https://my-religion.cmsmasters.net/demo/wp-content/uploads/sites/2/2016/05/ICON.png|full[/cmsmasters_image]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”0″ style=”solid” position=”center” margin_top=”53″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/4″][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/Thanet_W.png” lightbox=”true” animation=”fadeIn” animation_delay=”0″]6146|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/Thanet_W.png|full[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/4″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/3″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/Kittisak_01.png” lightbox=”true” animation_delay=”0″]6147|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/Kittisak_01.png|full[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/Pramote02.png” lightbox=”true” animation_delay=”0″]6148|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/Pramote02.png|full[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/SoawvaratN3.png” lightbox=”true” animation_delay=”0″]6149|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/10/SoawvaratN3.png|full[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/3″][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Worachet.png” lightbox=”true” animation_delay=”0″]5776|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Worachet-463×650.png|cmsmasters-full-thumb[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsmasters_column data_width=”1/3″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Surapong_05.png” lightbox=”true” animation_delay=”0″]5777|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Surapong_05-463×650.png|cmsmasters-full-thumb[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Norathip.png” lightbox=”true” animation_delay=”0″]5778|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Norathip-463×650.png|cmsmasters-full-thumb[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/3″][cmsmasters_image align=”center” link=”http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Witthaya-1.png” lightbox=”true” animation_delay=”0″]5779|http://web.army2.mi.th/wp-content/uploads/2020/09/Witthaya-1-463×650.png|cmsmasters-full-thumb[/cmsmasters_image][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More