ประกาศการรับสมัคร

📌 https://crma-admission.rta.mi.th สมัครสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพบกต่อยอดสู่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ห้วงแรกหมดเขต 29 ธันวาคม 2565) …
**รวมหลักสูตร นนส. เหล่า ร. เข้ากับ นนส.ทบ. และกำหนดใช้หลักสูตร นนส.ทบ. ระยะเวลา 1ปี 6 เดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 2,500 นาย** โดยสัดส่วนเป็นดั …
แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 63 อัตรา (อายุ 18-30 ปี)ผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล จำนวน 7 อัตราผู้บังคับหมวดปืนเล็ก จำนวน 56 อัตรานายทหารประทวน จ …
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัคร!! บุคคลพลเรือน ชาย – หญิงเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก รุ่นที่ 58 ตั้งแต่ วันที่ 4 ม.ค. 64 – วันที่ 16 เม.ย. 64 แ …
กองทัพบกเปิดรับทหารกองเกิน 18-20 ปี ยังไม่ถึงเกณฑ์และ 22-29 ปี ที่ผ่านตรวจเลือกแล้ว สมัครเป็นทหารกองประจำการปี 64 เป็นกรณีพิเศษ ทาง Online กองทัพบกเดิ …
คลิกทีนี่เพื่ออ่าน แนวคำถามสอบสัมภาษณ์พิจารณาบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกและนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกคลิกที่นี่เ …
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คำแนะนำสำหรับผู้สม …
คำแนะนำสำหรับผู้สมัคร 1. ผู้สมัครกรุณาอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการรับสมัครให้ชัดเจน 2. เมื่อกรอกใบสมัครและส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้ามาตรวจสอบส …