กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเลย

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและให้โอวาทกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวตะเข็บรอยต่อทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ กองทัพภาคที่ 3 และหน่วยงานรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ด้านอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีคณะนายทหารในพื้นที่ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการปฏบัติงานในพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมา และได้มอบนโยบายให้กับกำลังพลในพื้นที่ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More