เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2  เปิดการอบรมการจัดตั้ง ไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
Post

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการอบรมการจัดตั้ง ไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการอบรมการจัดตั้ง ไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้กำหนดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๒ ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดี มีความรักความสามัคคีและมีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีภูมิคุ้มกันสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เป็นกำลังหลักในการรวมพลังมวลชนในการจัดกิจกรรมเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่จะกระทำในโอกาสสำคัญต่าง ๆ การฝึกอบรมดำเนินการในวันที่ 18-19 ก.พ. 64 มีผู้เข้ารับการฝึกจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ รวม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

Post

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย หน่วยเรือโพนพิสัย รวบชายราษฎรชาวลาวได้ 2 ราย พร้อมของกลางยาบ้า 4 แสนเม็ด และยาไอซ์ น้ำหนัก 1.05 กก. ในพื้นที่ จ.หนองคาย

     เมื่อวันที่ 4 ต.ค.63 เวลา 22.00 น. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย หน่วยเรือโพนพิสัย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีพ่อค้ายาเสพติดจากฝั่ง สปป.ลาว จะลักลอบนำยาเสพติดมาส่งให้กับเครือข่ายยาเสพติดฝั่งไทยที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง ด้านหลังวัดจอมนาง พื้นที่ บ.จอมนาง ม.2 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย หน่วยจึงจัดกำลังพลซุ่มเฝ้าตรวจที่บริเวณดังกล่าว ครั้นเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ตรวจพบเรือกีบหางยาวติดเครื่องยนต์แล่นมาจากฝั่ง สปป.ลาว มุ่งหน้ามายังฝั่งไทย และบุคคลที่มากับเรือลำดังกล่าวได้ดับเครื่องยนต์แล้วค่อยๆ ไหลเรือมาเทียบท่าฝั่งไทยที่บริเวณตลิ่งกันทรุด ด้านหลังวัดจอมนาง เวลาต่อมาบุคคลที่มากับเรือได้แบกกระสอบปุ๋ยขึ้นมาบนฝั่ง ท่าทางมีพิรุธน่าสงสัย เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นบุคคลดังกล่าว พบว่าภายในกระสอบเป็นยาเสพติดทั้งหมด และสามารถจับกุม ท้าวแหล่ สีสมบัติ อายุ 40 ปี ราษฎร บ.โดนกลาง ข.นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว และ ท้าวแดง สีบัวอ่อน อายุ 30 ปี ราษฎร บ.นากุง ข.นครหลวงเวียงจันทร์ สปป.ลาว พร้อมของกลาง...

Post

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 337 ระบบ ในพื้นที่ 18 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายวิเชียร วันดี กำนัน ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม เป็นผู้แทนกลุ่มเกษตรกรทั้ง 18 จังหวัด เป็นผู้รับมอบโครงการ ณ บ้านหมากมาย หมู่ 3 ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี      โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร เป็นโครงการที่กองทัพภาคที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561 (เพิ่มเติม) เป็นโครงการสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ทำให้เกษตรกรมีน้ำ สำหรับการอุปโภคบริโภค...

Post

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

     กองทัพภาคที่ 2 โดย ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 28 ร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ หมู่บ้านสูบ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง ได้เกิดฝนตกหนักตลอดคืนทั้ง 14 อำเภอ ได้เกิดน้ำป่าไหลเข้าท้วมบ้านเรือนประชาชน เกิดดินสไลด์ไหลลงมาปิดเส้นทาง ร่วมทั้งต้นไม้ใหญ่ล้มปิดเส้นทางในหลายหมู่บ้าน โดยเฉพาะ บ้านสงเปือย บ้านหวยพอด ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย น้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรง เข้าท่วมบ้านประชาชน เบื้องต้นเข้าท่วมไปแล้วกว่า 50 หลังคาเรือน และเส้นทาง บ้านธาตุ-ปากชม รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ รวมทั้งได้เกิดต้นไม้ใหญ่ล้มทับเส้นทาง ส่วนถนนเส้น นาแห้ว- ด่านซ้าย บริเวณภูเก้าง้อม ฝนตกได้มีดินสไลด์ลงปิดถนน และอำเภอปากชมบ้านนานกปีด ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย บ้านโพนทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม น้ำป่าได้ไหลเข้า. ท่วมบ้านเรือนประชาชน เจ้าหน้าได้เร่งออกประกาศให้ประชาชน เก็บข้าวของขึ้นที่สูง      ส่วนที่ อำเภอเมืองเลย เกิดเหตุน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านสูบ 4หมู่บ้าน...

Post

กิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระกียรติฯ ตามโครงการ “ทบ. อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ”

     พลโท พัลลภ เฟื่องฟู ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการปัองกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เป็นประธานพิธีปลูกป่าตามโครงการ “ทบ.อาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธานฯ” ประจำปี 2563 โดยมี พันเอก วัชรพล คันธา หัวหน้าแผนกกิจการพัฒนา กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 2 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉลิมพระชมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในพื้นที่ป่าจำแนกเพื่อการอนุรักษ์ บ้านวังรางใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 20 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอฝำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราขสีมา  วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

Post

กอ.รมน.ภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563

     พลตรี พิเชษฐ์ อาจฤทธิรงค์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ประจำปี 2563 ตามโครงการ “แผน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค.63 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมณฑลทหารบกทั้ง 10 มณฑลทหารบก เพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงในระดับพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2  เมื่อวันที่ 8 ก.ค.63 ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

Post

กอ.รมน.ภาค 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ)

     พลตรี ราชัน ประจันตะเสนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ) ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้ผู้บริหารระดับจังหวัด สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 และให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมและสัมนาในครั้งนี้นำไปขยายผลต่อไป ณ โรงแรมเฮอมิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  

Post

กองทัพภาคที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง

     พลตรี ราชัน ประจันตะเสนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการบริหารจัดการความมั่นคง ด้านสังคมและการเมือง(ยุทธศาสตร์ชาติ) การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินงานตามแผนโครงการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ต่อผู้บริหารระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงในพื้นที่ อย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 62 นาย ซึ่งจัดประชุมในระหว่างวันที่ 25-26 มิ.ย.63 นี้ ณ โรงแรมเฮอมิเทจ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.นครราชสีมา    

Post

กองทัพภาคที่ 2 พร้อมเดินหน้าแก้ไขทุกปัญหา ทุกวิกฤต เพื่อความผาสุกของประชาชน

     เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารี พร้อมทั้งรับฟังแนวทางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid – 19 ตามมาตรการพิทักษ์พลด้านสาธารณสุขและด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน ของกองกำลังสุรนารี เพื่อให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และปลอดภัยจาก โรค Covid-19 ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้ห่วงใยทุกคนโดยมี พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองกำลังสุรนารี       และได้เดินทางไปไปยังจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเข้าร่วมประชุมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค Covid-19 และการดำเนินการต่อแรงงานชาวกัมพูชาที่ต้องการเดินทางผ่านแดนกลับเข้าประเทศกัมพูชา บริเวณจุดผ่านแดนที่ยังคงตกค้างอยู่บริเวณตลาดช่องจอม หลังจากนั้นได้ตรวจพื้นที่ที่ชาวกัมพูชาใช้เป็นพื้นที่พักเพื่อรอมาตรการจากทางรัฐบาลไทยในการแก้ปัญหานี้      จากนั้นได้เดินทางไปยัง หอประชุมชลประทาน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อหารือร่วมกับ นาย ไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์, พันเอก ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี...

Post

แม่ทัพภาคที่ ๒ ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สั่งการใช้กำลังสารวัตรทหาร เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองในการรักษากฎหมายตาม พรก.ฉุกเฉินทุกจังหวัด

      พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ ๒ ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ได้สั่งการในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองทัพภาคที่ ๒ โดยมอบแนวทางการใช้กำลังสารวัตรทหาร เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน สนับสนุนฝ่ายบ้านเมืองในการรักษากฎหมายตาม พรก.ฉุกเฉินทุกจังหวัด ตามคำสั่ง ผู้บัญชาการทหารบก       และเน้นย้ำกองกำลังป้องกันชายแดนให้เข้มงวดกวดขัน ช่องทาง ท่าข้ามต่างๆ โดยเฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ที่ได้รับอนุญาตมีให้มีการขนส่งสินค้าที่ผ่านแดนได้อยู่ ทั้งนี้ให้ประสานการปฏิบัติกับกองกำลังประเทศเพื่อนบ้านโดยใกล้ชิด  ให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องมาตรการดูแลกำลังพลและครอบครัวให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ เพื่อให้กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2 มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน และยืนยันว่าทหารจะไม่ทอดทิ้งประชาชนและพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส