กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านค้อกระบือ หมู่ที่ 3 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More