ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

โครงการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล

     คุณเบญจพร สารบรรณ ประธาน สม.ทบ. สาขา ร.16 พัน.3 พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านของหน่วย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

กำลังใจจากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน

     ”กำลังใจจากคนแนวหลัง มอบพลังใจให้คนชายแดน“ พล.ต.เรืองพงษ์ วงษ์ศรีสุข ผบ.พล.ม.3 ,ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง ,ฝ่ายเสนาธิการ สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา พล.ม...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

สวัสดิการ ใส่ใจ ห่วงใย ครอบครัวน้องเล็กกองทัพบก

     ”สวัสดิการ ใส่ใจ ห่วงใย ครอบครัวน้องเล็กกองทัพบก“ คุณวริษา นาม่อง ประธาน สม.ทบ.สาขา ช.พัน.6 พล.ร.6 พร้อมคณะแม่บ้านของหน่วย เจ้าหน้าที่เสนารักษ์...

สมาคมแม่บ้าน ทภ.2