Post

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามจากเหตุการณ์ปะทะกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้

     พันเอก หญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน มณฑลทหารบกที่ 22 และ กรมทหารราบที่ 6 เข้าเยี่ยมบำรุงขวัญให้กำลังใจ ร้อยโท ศิวะเทพ บุญล้อม ผู้ป่วยเจ็บจากราชการสนามจากเหตุการณ์ปะทะกลุ่มผู้ลักลอบตัดไม้ที่เข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  

Post

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563  พันเอก หญิง คันธรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 นำคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” นำความห่วงใยจาก นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา      พร้อมนำเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับประชาชนผู้ที่เดือดร้อน พร้อมกับเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ ที่เสียสละเข้ามาช่วยเหลือประชาชน ในครั้งนี้  

Post

รับ – ส่งหน้าที่ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (ท่านเดิม) ได้รับส่งหน้าที่ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก กับ พันเอกหญิง คันธนรัตน์ วงศ์ชะอุ่ม ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 (ท่านใหม่) พร้อมแสดงความยินดีกับคณะแม่บ้านที่มาร่วมพิธีการ รับ – ส่งหน้าที่ในครั้งนี้ด้วย

Post

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 เปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ “เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ในการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ พัฒนาตลาดน้ำราชมงคลสุรินทร์ ชุมชนเทศบาลอนุสรณ์ 1 ,2 และได้ประกอบอาหารสำหรับแจกจ่ายผู้ที่เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นได้มอบรถเข็น (วีลแชร์) ให้กับผู้พิการที่ทางมณฑลทหารบกที่ 26 เล็งเห็นถึงความเร่งด่วนในการช่วยเหลือในภาวะการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพล และประชาชนในพื้นที่เพื่อแบ่งเบาภาระในการครองชีพด้วย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  

Post

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบแก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

     คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะ ร่วมมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ มอบแก่ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศิลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นผู้รับมอบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค  COVID-19 ที่กำลังแพร่กระจ่ายอยู่ในปัจจุบัน และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์ และบุคลากรแพทย์ในการปฏิบัติหน้าที่สู้กับ COVID-19 ณ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี. อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

Post

สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่2 ร่วมกิจกรรม การทำหน้ากากอนามัยเพื่อมอบให้กับกำลังพล/ครอบครัว และประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

     เมื่อวันที่ 9 มี.ค.63 คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธาน สมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขากองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อมอบให้กับกำลังพลภายในหน่วย ณ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา      ตามที่มีสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเชื้อไวรัส ติดต่อโดยละอองฝ่อยของเชื้อ ผ่านการไอ จาม หรือ สัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่ง แล้วมาสัมผัสบริเวณ จมูก ปาก ตา ดังนั้น การป้องกันเบื้องต้นคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องทำกิจกรรม หรืออยู่ร่วมกับกลุ่มประชาชนในสถานที่แออัด ซึ่งจากสถานการณ์ที่หน้ากากอนามัยที่มีจำหน่ายไม่เพียงพอต่อความต้องการ      ของประชาชนนั้น สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 จึงขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 จัดกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยผ้าสำหรับใช้ภายในครัวเรือนและกำลังพลภายในหน่วย รายละเอียดดังนี้ ผ้าที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้คือ ผ้าสาลู ผ้าฝ้าย และผ้าใยสังเคราะห์ และประชาชน เพื่อใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และป้องกันอันตรายจากฝุ่น...

Post

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก บรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจพัฒนา ครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกล้า”

     รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก พร้อมคณะฯ โดยมี คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 คณะแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับ และร่วมสักการะอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม และได้ตรวจเยี่ยมการให้ความรู้ผู้ดูแลและผู้ใช้สิทธิตามโครงการตาม มาตรา 35(7) ปี 63 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “แม่บ้านยุคใหม่ใส่ใจพัฒนา ครอบครัวเข้มแข็งเป็นแรงใจทหารกล้า” ณ อาคารสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

Post

รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก เปิดโครงการ  “เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข”

     รศ.ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะฯ เปิดโครงการ  “เสริมความรู้ เพิ่มทักษะ เติมความสุข” และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านหน่วยกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์มาออกร้าน กว่า 16 ร้าน โดยเป็นผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพฯ ที่ได้ส่งเสริมในการผลิต,และผลิตภัณฑ์ Otop ของดีประจำจังหวัด ต่างๆ ตามที่ตั้งหน่วยในพื้นที่ โดยมี คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 พร้อมคณะแม่บ้านฯให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  เมื่อวันที่17 กุมภาพันธ์ 2563

Post

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก

     คุณ ปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 ตรวจความพร้อมเตรียมการต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ในการนี้ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านหน่วย ทภ.2 จำนวน 16 ร้าน ,ผลิตภัณฑ์ในโครงการศิลปาชีพฯ จำนวน 10 ร้าน ,ผลิตภัณฑ์ Otop ของดีประจำจังหวัด จำนวน 4 ร้าน ณ สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563

Post

ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่บาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการกราดยิง

     คุณปาริชาต เกียรติสาร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และคณะเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่บาดเจ็บและครอบครัวจากเหตุการกราดยิง บริเวณห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 จากเหตุการดังกล่าว ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 2 และข้าราชการ/กำลังพลในกองทัพภาคที่ 2 มีความเสียใจกับเหตุการที่เกิดขึ้นและจะดูแลให้ดีที่สุด โดยได้นำคณะเข้าเยี่ยมพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา ชั้น 6 และชั้น 5 โรงพยาบาลค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2563