ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ร่วมนมัสการ พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา สิริจันโท)

     พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และพ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ร่วมนมัสการ พระราชวัชรธรรมโสภณ (หลวงปู่ศิลา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีพุทธบูชา วัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิ

      เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2567 พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานในพิธียกยอดฉัตรพระเจดีย์ศรีพุทธบูชา วัดมะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธีมอบทุนการศีกพาแต่บุตรข้าราชการ ภายใน บก.ทก.2

ในวันพุทธที่ 22 พ.ค. 67 เวลา 1100 ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี       พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ แม่ทัพภาคที่ 2 และคุณพรชนก...