ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 จิตอาสา สมาคมแม่บ้าน ทภ.2

ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร Over Night Trip

     พล.ท. อดุลย์ บุญธรรมเจริญ มทภ.2/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 พร้อมด้วย คุณพรชนก บุญธรรมเจริญ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.2 และคณะฝึกอบรม ทภ.2...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ทหารลุยสวน…รับซื้อผลผลิตช่วยเกษตรกร

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ลงพื้นที่เข้ารับซื้อผักบุ้งแก้วผลผลิตทางการเกษตร ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก โดยเข้าไปรับซื้อจาก นาง...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

สร้างสะพานให้พี่น้องอุ่นใจ บรรเทาสาธารณภัยประชาชน

     ศบภ.พล.ร.6 โดย ช.พัน.6 พล.ร.6 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าดำเนินการติดตั้งสะพานเครื่องหนุนมั่นอลูมิเนียม M4...