กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” จังหวัดศรีสะเกษ

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการ  “ไทยนิยม ยั่งยืน”  ซึ่งเป้นเวทีที่ 4 ชองชาวบ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีคณะข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับและสังเกตุการเวทีประชาคมดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมบ้านบอน ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More