Tag - ไทยนิยม ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

     พลตรีชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28/ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานตั้งเสาเอกพระบรมธาตุเจดีย์วัดป่าสำราญธรรม และตรวจเยี่ยมชุดวิทยากรขับเคลื่อนระดับตำบล “ไทยนิยมยั่งยืน” จังหวัดมหาสารคาม

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ ร่วมสร้างบุญใหญ่ โดยในวันนี้ได้เป็นประธานตั้งเสาเอกพระบรมธาตุเจดีย์วัดป่าสำราญธรรม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมือง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการ ไทยนิยมยั่งยืน ณ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

     พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีสาธารณะ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

จ.อุดรธานี Kick Off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรกคึกคัก ประชาชนร่วมเสนอปัญหา ความต้องการที่หลากหลาย

     วันแรกของลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน เยี่ยมเยียนรายครัวเรือนและรายบุคคล ค้นหาความต้องการของประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี KICK OFF ประชารัฐรวมใจ ไทยนิยม ยั่งยืน

      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มณฑลทหารบกที่ 22 / กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี จัดกำลังพลทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

กกล.รส.จว.ชัยภูมิ Kick-off ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

     เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61  พ.อ.เกียรติศักดิ์ วิเวก รอง ผบ.กกล.รส.จว.ชัยภูมิ พร้อมด้วย นาย ณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ ร่วมรับฟังความคิดเห็น (Kick-off) ครั้งที่...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย

มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 Kick off พร้อมกันทุกตำบล

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. พันเอกวินัย เจริญศิลป์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่สังเกตการณ์ของทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ที่ วัดสนามชัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

     พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ศาลาประชาคม...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 46
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8276
Total views : 443266