กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ข้อมูลการติดต่อ

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2  ค่ายสุรนารี ตำบล หนองไผ่ล้อม  อำเภอ เมือง  จังหวัด นครราชสีมา  30000

หมายเลขโทรศัพท์

  • โทรศัพท์ ตู้กลางค่ายสุรนารี : 044-255-530 ถึง 9
  • โทรศัพท์ ศูนย์รับ-ส่งข่าว : 044-254-608, 044-254-609
  • โทรศัพท์ภายใน ทบ. : 22067, 22068

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รับ-ส่งข่าว

saraban_mod0482@rta.mi.th

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More