กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้านติดตามการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ถึงระดับหมู่บ้านติดตามการเสวนาและรับฟังความคิดเห็นตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” รอบที่ 2 พื้นที่หมู่บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More