กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ทหารกล้า

     ทหารกล้าของกองทัพภาคที่ 2 คือผู้ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญและเหรียญรามา ที่ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ มีความเสี่ยงของชีวิตเกินแก่การปฏิบัติหน้าที่ปกติธรรมดา ซึ่งปกติไม่ค่อยได้ให้ใคร และคนที่ได้นอกจากกล้าหาญแล้วยังยอมสละชีวิตตนเองเพื่อคนอื่น และส่วนใหญ่คนที่ได้ก็จะเสียชีวิตแล้ว

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More