กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดน้ำในพื้นที่วัดบ้านวังยาว และตรวจเยี่ยมการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

      พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดน้ำในพื้นที่วัดบ้านวังยาว ตรวจเยี่ยมการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บ้านวังยาว ตำบลเกิ้ง หลังจากนนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจแก่ผู้ที่บริจาคโลหิต ณ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More