นขต.ทภ.2 / กอ.รมน.ภาค 2

กอ.รมน.ภาค 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 )

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 6 2 2
Views Today : 105
Views Yesterday : 211
Views Last 30 days : 5976
Total views : 258362