กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Tag

จิตอาสา

เข้าถึงทุกพื้นที่..ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จัดชุดช่างของหน่วย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัยหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติ

พายุฤดูร้อนมา จิตอาสาเข้าช่วยเหลือ

จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมใจสร้างฝายแบบผสมผสานและสร้างแนวกันไฟเพื่อดูแลป่าชุมชน

มทบ.210 เปิดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2564 ณ บ.กุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  

มทบ.25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ…

พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

พล.ม.3 รวมพลังจิตอาสา “ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ” ตามแนวทางพระราชดำริ

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมพลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเก้าคต จำนวน 3 ฝาย ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ

มทบ.26 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2564

เมื่อ 16 มี.ค.64 เวลา 1100 พล.ท.ปรีชา จึงมั่นคง มทน.2/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.26

เข้าถึงทุกพื้นที่..ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

กองพันทหารราบที่ 12 นำกำลังพลจิตอาสาแจกจ่ายน้ำให้กับ พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อน พร้อมสำรองน้ำไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในภาวะขาดแคลนน้ำ ณ วัดป่าหนองหว้า

ชาวประชาจงมั่นใจ..ทหารไทยร่วมสู้ภัยแล้ง

พัน.ร.12   จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภค ไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ บ.โศกขามป้อม อ.กันทร์ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เข้าถึงพื้นที่ พร้อมช่วยเหลือโดยทันที

     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

ห่วงใย ใส่ใจ ช่วยเหลือเพราะเราเป็นที่พึ่งได้ทุกโอกาส

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมมอบพัดลม, หน้ากากอนามัย และข้าวเหนียวหมูทอดพร้อมน้ำดื่ม ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 8 ครอบครัว

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More