Tag - จิตอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

เข้าถึงทุกพื้นที่..ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จัดชุดช่างของหน่วย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัยหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

พายุฤดูร้อนมา จิตอาสาเข้าช่วยเหลือ

จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมใจสร้างฝายแบบผสมผสานและสร้างแนวกันไฟเพื่อดูแลป่าชุมชน

มทบ.210 เปิดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2564 ณ บ.กุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

มทบ.25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง จ.สุรินทร์

พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง ต...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

พล.ม.3 รวมพลังจิตอาสา “ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ” ตามแนวทางพระราชดำริ

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมพลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเก้าคต จำนวน 3 ฝาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

มทบ.26 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2564

เมื่อ 16 มี.ค.64 เวลา 1100 พล.ท.ปรีชา จึงมั่นคง มทน.2/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.ภัชรพล...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

เข้าถึงทุกพื้นที่..ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

กองพันทหารราบที่ 12 นำกำลังพลจิตอาสาแจกจ่ายน้ำให้กับ พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อน พร้อมสำรองน้ำไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในภาวะขาดแคลนน้ำ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ชาวประชาจงมั่นใจ..ทหารไทยร่วมสู้ภัยแล้ง

พัน.ร.12   จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภค ไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ บ.โศกขามป้อม อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

เข้าถึงพื้นที่ พร้อมช่วยเหลือโดยทันที

     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ห่วงใย ใส่ใจ ช่วยเหลือเพราะเราเป็นที่พึ่งได้ทุกโอกาส

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ลงพื้นที่พบปะประชาชน พร้อมมอบพัดลม, หน้ากากอนามัย และข้าวเหนียวหมูทอดพร้อมน้ำดื่ม ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ผู้พิการ...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 3
Views Today : 175
Views Yesterday : 819
Views Last 30 days : 8956
Total views : 416895