กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.26 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2564

เมื่อ 16 มี.ค.64 เวลา 1100 พล.ท.ปรีชา จึงมั่นคง มทน.2/รอง ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.26 ร่วมการปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้ง
 
ตามที่ ศอ.จอส.พระราชทาน จว.บ.ร. ได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่อง จาก ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 2 เพื่อดำเนินการตามโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 64 ในห้วงเดือน มี.ค. และกำหนดจัดพิธีเปิด (Kick Off) โครงการจิตอาสาต้านภัยแล้ง ปี 2564 เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ มาร่วมกันแก้ปัญหาภัยแล้ง ตอบสนองพระราชประสงค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทย
 
ซึ่งพระองค์ทรงต้องการให้พสกนิกรของพระองค์มีความสุข และแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ในการนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ต.เสม็ด อ.เมืองฯ จว.บ.ร.
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More