กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

จิตอาสา

ช่วยซ่อม ช่วยสร้าง เพราะเราคือทหารของประชาช

วันที่ 22 พ.ค.64 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 หลังคาเรือน คือบ้านของ นายคำปุ่น ทิพย์จักร์ บ้านเลขที่ 147 หมู่ 10

จิตอาสา ทำความสะอาด พัฒนาสระน้ำ โรงเรียนบ้านโคกสูง

ทหารจิตอาสา กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ร่วมกับประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดสระน้ำกำจัดวัชพืช และทำความสะอาดบริเวณรอบสระ ของ โรงเรียนบ้านโคกสูง

จิตอาสาพัฒนาวัดและคูเมือง เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

“ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา ป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี” พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   วันที่ 6 เมษายน 2564 กำลังพลของกองทัพภาคที่ 2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ผู้ประสบเหตุวาตภัย ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

เมื่อ 27 มี.ค.64 เวลา 14.00 น. พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์ผู้ประสบเหตุวาตภัย บ้านตะกุย ม.4,บ้านตาแก้ว ม.9,บ้านเนินสูง ม.10 โดยมี พล.ต.ศักดา

เข้าถึงทุกพื้นที่..ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จัดชุดช่างของหน่วย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัยหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติ

พายุฤดูร้อนมา จิตอาสาเข้าช่วยเหลือ

จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมใจสร้างฝายแบบผสมผสานและสร้างแนวกันไฟเพื่อดูแลป่าชุมชน

มทบ.210 เปิดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2564 ณ บ.กุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  

มทบ.25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ…

พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

พล.ม.3 รวมพลังจิตอาสา “ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ” ตามแนวทางพระราชดำริ

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมพลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเก้าคต จำนวน 3 ฝาย ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ

ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ประชาสุขใจ..น้ำใสเต็มตุ่ม

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภคให้กับโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเติมน้ำใส่แท็งค์น้ำหอสูงภายในโรงเรียน

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More