กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

จิตอาสา

Army Delivery มอบข้าวกล่องให้กับประชาชน

     ร.13 พัน.3 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ชุด Army Delivery มอบข้าวกล่อง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 20 ชุด ให้กับประชาชน ชุมชนรอบค่าย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID – 19 ณ…

จิตอาสา ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยวาตภัย

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและลมกรรโชกแรง…

บริจาคโลหิต …จิตอาสา เพื่อชาติ เพื่อประชาชน

     กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสา เพื่อชาติ” ของกองทัพบก…

ทหารพระราชา…ช่วยเหลือประชาชน สู้ภัยแล้ง

     เทศกาลสงกรานต์ทหารไม่มีวันหยุดที่จะช่วยเหลือประชาชน ทหารจิตอาสา ร.8 พัน.1 ลงพื้นที่แจกจ่ายน้ำ จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน บ้านท่าบุ่ง หมู่ 5 ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย…

จิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำตะคอง “โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง”

     กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 โดย กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับกรมป้องกัน และบรรเทาสารธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ตัดกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช…

ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ที่ประสบวาตภัย

     กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล และอุปกรณ์ชุดช่างเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านของ นายวิเชียร เสนผาบ อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 207 หมู่ 16 บ้านโนนเมือง ตำบลเหนือเมือง…

ให้เลือด ให้ชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อผู้ป่วยฉุกเฉิน

     กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนการบริจาคโลหิตให้ กับผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน…

น้ำใจทหาร!! ถึงบ้านประชาชน

     กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลออกแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง เพื่อใช้ในการอุปโภค–บริโภค ตามโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”…

เรื่องเกิดจากข่าวกล่องข้อความ (Inbox) ช่วยคนป่วยต้องการโลหิต

     มีประชาชนต้องการความช่วยเหลือ ทหารจิตอาสา หน่วย ร.8 พัน.1 จึงเข้าบริจาคโลหิต ให้กับ คุณแม่ดัด อุทาพร อายุ 61 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 154 หมู่ที่ 4 ต.ปากชม อ.เชียงคาน จ.เลย…

จิตอาสา ซ่อมแซมโรงเรียน ให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

     หน่วย ร.3 ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ชุดช่างของหน่วย เข้าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคของ โรงเรียนบ้านกุดสะกอย ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการ "โรงเรียนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More