ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ทหารพราน 21 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จังหวัดมุกดาหาร

    กองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2105 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 จัดกำลังพลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชินี

     มทบ.29 จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ครบรอบ 46...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วย จิตอาสา

ประชาอาสาปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

กองพันทหารราบที่ 11 (ร.16 พัน.2) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการประชาอาสาปลูกป่า...