กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ชาวประชาจงมั่นใจ..ทหารไทยร่วมสู้ภัยแล้ง

พัน.ร.12   จัดกำลังพลจิตอาสาดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภค ไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ บ.โศกขามป้อม อ.กันทร์ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More