กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มทบ.25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง จ.สุรินทร์

พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ผู้อบรมทั้งสิ้น 50 คน ระยะเวลาอบรมจำนวน 3 วัน โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อ.เมืองสุรินทร์ เพื่อเตรียมกำลังพลจิตอาสาภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกิดภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More