กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เข้าถึงทุกพื้นที่..ลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง

กองพันทหารราบที่ 12 นำกำลังพลจิตอาสาแจกจ่ายน้ำให้กับ พระภิกษุสงฆ์ ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับความเดือนร้อน พร้อมสำรองน้ำไว้สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในภาวะขาดแคลนน้ำ ณ วัดป่าหนองหว้า อ.กันทร์ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More