กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Tag

จิตอาสา

การช่วยเหลือประชาชน คือ อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญสำหรับพวกเรา

กองพลพัฒนาที่ 2 โดย กรมทหารช่างที่ 2 กองพันทหารช่างที่ 202 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือ นางลำไพ รางพิมาย บ้านเลยที่ 51/1 หมู่ 15 บ้านตลาดเจียบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย

ร่วมบริจาคโลหิต แก้วิกฤต COVID-19

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 2,250 CC. ให้กับ ศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลเลย ตามโครงการ กองทัพไทย ร่วมบริจาคโลหิต

จิตอาสาช่วยรื้อถอน – ขนย้ายสิ่งของ บ้านผู้ประสบอัคคีภัย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 โดย กองพันทหารราบที่ 12 หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงชัย, ผู้ใหญ่บ้าน, และผู้นำชุมชน

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ประชาชนมีความสุข…..ทหารก็สุขใจ

หน่วย ร.23 พัน.4 จ.บุรีรัมย์ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง สร้างความอบอุ่นให้ครอบครัว ณ 155 บ.นกเกรียน ต.เมืองแก

ความใส่ใจ บวกความห่วงใย เท่ากับความประทับใจและความปลาบปลื้ม ร.3 พัน.1…

พ.ท.กัญญณัต ไชยะโอชะ ผบ.ร.3 พัน.1 พร้อมกำลังพลจิตอาสาของหน่วย เข้าพบปะครอบครัว พลทหารสิรภพ เถาวัลย์ สังกัด ร.3 พัน.1 ร้อย.อวบ. ที่ 3 ณ บ้านเลขที่ 367 ม.6 บ้านผักคำภู ต.นาใน

ช่วยเหลือประชาชน แจกจ่ายนำ้ในภาวะขาดแคลน

จิตอาสาและกำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ดำเนินการจัดเตรียมรถน้ำ แจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ ไว้สำหรับใช้อุปโภค บริโภค เก็บไว้เป็นน้ำสำรองในภาวะขาดแคลนน้ำ

จิตอาสาทำความดี หน้าที่และความร่วมมือ

ความดี คือ สิ่งที่ทำแล้วเป็นประโยชน์ เป็นผลดีต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมส่วนรวม เมื่อทำแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มเอมใจ สบายใจ จิตใจชุ่มชื่นเป็นสุข จิตใจใสสะอาด ปราศจากความเศร้าหมองขุ่นมัว

จิตอาสา เข้าบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ให้กับธนาคารเลือด

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 นำกำลังพลจิตอาสา เข้าบริจาคโลหิตเพื่อเพิ่มปริมาณเลือด ให้กับธนาคารเลือด รพ.ยโสธร ทำให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ป่วย กรณีฉุกเฉินได้ตลอดเวลา

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More