กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เข้าถึงทุกพื้นที่..ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จัดชุดช่างของหน่วย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัยหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติ “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” จำนวน 2 หลัง ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์   ทั้งนี้ หน่วยจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้าพักอยู่อาศัยในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More