กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พายุฤดูร้อนมา จิตอาสาเข้าช่วยเหลือ

จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน บูรณาการหลังคาบ้านพักให้กับครอบครัวของ จ่าสิบเอกดัชกร หอมมาลัย กำลังพลนายทหารชั้นประทวนของหน่วย ที่ประสบเหตุ ได้รับผลกระทบจากแรงลมพายุฤดูร้อน
 
ห้วงวันที่ 21-22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านให้มา ทำให้หลังคาบ้านหลุดชำรุดออกจากตัวบ้านเกือบทั้งหลัง สิ่งของเปียกชื้นจากน้ำฝนที่ตกลงมาหลังจากหลังคาบ้านที่หลุดลอยออกไป ณ บ้านเลขที่ 140 หมู่ที่ 8 ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More