กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เข้าถึงพื้นที่ พร้อมช่วยเหลือโดยทันที

     กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 3 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ในพื้นที่บ้านจระเข้หินตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
 
โดยหน่วยได้เข้าไปซ่อมแซมหลังคา โครงหลังคา และยังได้แจ้งเตือนประชาชน ให้เฝ้าระวัง ติดตามพยากรณ์อากาศ เนื่องจากช่วงนี้อากาศแปรปรวน มีความเสี่ยงจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้อีก
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More