Archive - กันยายน 2020

กอ.รมน.ภาค 2 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานในพิธีมอบโครงการ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีเทิดเกียรติและอำลากำลังพลที่เกษียณอายุราชการประจำปี 63

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 จัดพิธีให้กับกำลังพลที่เกษียณอายุราชการที่รับราชการมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่น ตั้งใจ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย

     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (โดย พัน.ซบร.22 บชร.2) ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ้านเพชร, ต...

ประกาศราคากลาง

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงให้กับหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑   ดำเนินการ และพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงให้กับหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑   ดำเนินการ และพัฒนา มทบ. ของ ทภ...

ประกาศราคากลาง

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงให้กับหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑ ด าเนินการ และพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงให้กับหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑ ด าเนินการ และพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ติดตามพายุโซนร้อน “โนอึล”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดย ช.2 พัน.202 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ พายุ โนอึล (อุทกภัย)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ป.6 พัน.16 จัดกำลังเพื่อสนับสนุนส่วนราชการจังหวัด และข่วยเหลือพี่น้องประชาชน จ.ศรีสะเกษ

ป.6 พัน.16 จัดกำลัง เร่งเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่รับผิดชอบ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เพื่อสนับสนุนส่วนราชการจังหวัด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ป.3 พัน.103   จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

     ป.3 พัน.103   จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ.สำโรง ม.5 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 8 0 5
Views Today : 22
Views Yesterday : 689
Views Last 30 days : 8954
Total views : 417608