กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ป.3 พัน.103   จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

     ป.3 พัน.103   จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ.สำโรง ม.5 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ในการขนย้ายสิ่งของและสำรวจความเสียร่วมกับผู้นำชุมชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุ โนอึล โดยมีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 15 ครัวเรือน

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More