กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงให้กับหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑   ดำเนินการ และพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว พร้อมครุภัณฑ์ ของ มทบ.๒๖ ตามโครงการปรับปรุงให้กับหน่วย ช.๒ พัน.๒๐๑   ดำเนินการ และพัฒนา มทบ. ของ ทภ.๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวโหลด

3. ปปช.
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More