กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ป.6 พัน.16 จัดกำลังเพื่อสนับสนุนส่วนราชการจังหวัด และข่วยเหลือพี่น้องประชาชน จ.ศรีสะเกษ

ป.6 พัน.16 จัดกำลัง เร่งเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่รับผิดชอบ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เพื่อสนับสนุนส่วนราชการจังหวัด และข่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ตามนโยบายของกองทัพบก คือ เข้าช่วยเหลือทันทีที่เกิดเหตุ โดยมิต้องรอสั่งการ เพราะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นช้าไม่ได้

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More