กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดย ช.2 พัน.202 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ พายุ โนอึล (อุทกภัย) ในพื้นที่รับผิดชอบ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนให้ทันท่วงที ณ พื้นที่ หมู่บ้านรุ่งฟ้า ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

ช.2 พัน.201 ก็จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จว.นครราชสีมา

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More