กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย

     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (โดย พัน.ซบร.22 บชร.2) ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ้านเพชร, ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยร่วมกับ นายกิมลี่ บางช้าง กำนันตำบลบ้านเพชร นางจรูญ ชาติเผือก ผู้ใหญ่บ้านเพชรสำโรง ม.11 และนายอภิเชษฐ ภาคเพียร ปลัดอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
     เบื้องต้นมี ปนะชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 10 หมู่บ้าน พื้นที่เกษตร 1000 ไร่ (นาข้าว,ไร่มันสำปะหลัง,ไร่อ้อย) บ่อปลา 15 บ่อ, ถนนการเกษตรของชุมชน 3 เส้นทาง, ฝายน้ำชำรุดเสีย 1 ฝาย ได้นำกำลังพลเปิดทางน้ำไหล และประสานนำรถแม็คโครเปิดทางน้ำ
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More