ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ติดตามพายุโซนร้อน “โนอึล”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี พลตรี ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 /ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ,พันเอกทฤษฎี คงชนะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ,ผู้แทนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ,โครงการชลประทานร้อยเอ็ด, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ,ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ,กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 27 มูลนิธิอโศกร้อยเอ็ดและ มูลนิธิฮุก เข้าร่วมการประชุม
     โดย แม่ทัพภาคที่ 2 ได้กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการบูรณาการร่วม ของ กองทัพภาคที่ 2 กับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา ฯ )ยาม ยาก และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นการจัดตั้งครั้งแรกในระดับกองทัพภาคเพื่อเตรียมความพร้อม วิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์นำ้ล่วงหน้าเพื่อเฝ้าระวังภัยพิบัติ และวางแผนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว
     กองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการผลักดันให้ส่วนราชการต่างๆระดมทรัพยากรมาบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านบรรเทาสาธารณภัยร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
 

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 8 6 4
Views Today : 469
Views Yesterday : 174
Views Last 30 days : 10017
Total views : 430509