กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Browsing Category

ประกาศเชิญชวน

ซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒

ซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒ ดาวโหลด

ซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒  โดยวิธีคัดเลือก

ซื้อยางรถยนต์ สายขนส่ง ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้กับ กองทัพภาคที่ ๒  โดยวิธีคัดเลือก ดาวโหลด

ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ…

ซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคาร เรือนแถวนายทหารประทวนเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (กองพันทหารช่างที่ ๖ กองพลทหารราบที่ ๖) ดาวโหลด

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

กองทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก…

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (โดยใช้กำลังพลของหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๓…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒)…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (โดยใช้ก าลังพลของหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๓…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒)…

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองทัพภาคที่ ๒ (โดยใช้ก าลังพลของหน่วย กองพันทหารช่างที่ ๓…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More