Archive - พฤศจิกายน 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

คณะทำงานประสานงานมวลชนลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สร้างการรับรู้รัฐธรรมนูญปี 60

     พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

พิธีปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปี 2562

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/62 โดย...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานงานโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถว นายทหารประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒)...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน (งบงานซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง)...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถว นายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ กรมทหารช่างที่ ๒

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานก่อสร้างเรือนแถว นายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ กองพันทหารช่างที่ ๒๐๒...

บทความประชาสัมพันธ์

ภูมิลำเนาทหาร

     ภูมิลำเนาทหาร คือ เขตหรืออำเภอที่บุคคลคนนั้น ได้ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน      แต่ไม่ได้หมายความว่า จะไปลงบัญชีทหารกองเกินที่เขต หรืออำเภอใดก็ได้...

ประกาศ กองทัพภาคที่ 2 ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ด้านจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

    วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561)เวลา 08.30 น. ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก...

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...

วิดเจ็ต

สร้าง QR Code ภายใต้โดเมน ทภ.2 คลิ๊ก

Our Visitor

0 9 2 9 0 9
Views Today : 41
Views Yesterday : 108
Views Last 30 days : 8271
Total views : 443261