กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

คณะทำงานประสานงานมวลชนลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สร้างการรับรู้รัฐธรรมนูญปี 60

     พลโท ณัฐชนก ศิริทีปตานนท์ หัวหน้าคณะทำงานประสานงานมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ สนองนโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงพบปะประสานงานด้านมวลชน เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี 2560 เพื่อชี้แจงแนวทางเตรียมการเลือกตั้งในปี 2562 และทรอดแทรกภารกิจอันใหญ่หลวงที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 22 พฤษศจิกายน 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More