กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

พิธีปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปี 2562

     พลตรี ราชันย์ ประจันตะเสน เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/62 โดย สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ดำเนินการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 23 พฤษศจิกายน 2561 และมอบใบประกาศให้กับผู้เข้าอบรมฯ ณ ห้องร่วมเริงไชย สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พฤษศจิกายน 2561

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More