ประกาศราคากลาง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกาศราคากลาง งานซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคาร งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง งานรื้อถอน เคลื่อนย้าย และติดตั้งอาคารสำเร็จรูป ของ มทบ.11 ไป ศสท.กส.ทบ. อ.ปากช่อง จว.น.ม. ตามแผนสำรองประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 ดำเนินการ

2.ราคากลาง

ประกาศราคากลาง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกาศราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการจัดทำสนามยิงปืน ระยะที่ 2 งานก่อสร้างสนามยิงปืน ๑,๐๐๐ นิ้ว (ในเมือง) ของหน่วย มทบ.26 ประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดำเนินการ

2.ราคากลาง

ประกาศราคากลาง เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2

ประกาศราคากลาง งานซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหารประทวน หมายเลข 217/38 ของ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จว.ส.ร. แผนงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 256๖ ให้กับ โดย ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดำเนินการ

2.ราคากลาง.doc

เปิดเผยราคากลางหน่วยงาน ทภ.2