ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 6 รายการ

ราคากลาง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา

ซื้อน้ำมันอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 6 รายการ

ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 16 ก.พ. 67

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลาง

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2567 ของ ทภ.2 ให้กับ ช.พัน.3 พล.ร.3 จำนวน 1 รายการ

ราคากลาง