กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ด้านจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ

    วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2561)เวลา 08.30 น. ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายหน่วยในสายงานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, สายงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสายงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 ด้านจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ให้การต้อนรับและรายงานให้ทราบว่า ปัจจุบันสถานการณ์ในพื้นที่มีความปกติ

     และมีการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงเวลา ได้แก่ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเพิ่มมาตรการสกัดกั้นตั้งแต่แนวชายแดน การจัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจเข้มแข็ง และการเปิดยุทธการในพื้นที่พิเศษ

     การใช้ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่เข้าไปปฏิบัติงานในตำบลและหมู่บ้าน เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การช่วยเหลือประชาชน การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

     การรณรงค์โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนในชาติในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยทหารจะเป็นต้นแบบ

     ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้ไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 6 พบปะให้กำลังใจทหารใหม่ และกำชับให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลทหารใหม่เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอีกด้วย

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More