Tag - พายุโนอึล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย

     ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการช่วยรบที่ 2 (โดย พัน.ซบร.22 บชร.2) ได้จัดกำลังพล และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ ต.บ้านเพชร, ต...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2 วิดีโอข่าวประชาสัมพันธ์ วิดีโอประชาสัมพันธ์ ทภ.2

แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ติดตามพายุโซนร้อน “โนอึล”

     พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมและสรุปผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการเตรียมการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดย ช.2 พัน.202 จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ พายุ โนอึล (อุทกภัย)...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ป.6 พัน.16 จัดกำลังเพื่อสนับสนุนส่วนราชการจังหวัด และข่วยเหลือพี่น้องประชาชน จ.ศรีสะเกษ

ป.6 พัน.16 จัดกำลัง เร่งเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่รับผิดชอบ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เพื่อสนับสนุนส่วนราชการจังหวัด...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ป.3 พัน.103   จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

     ป.3 พัน.103   จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ.สำโรง ม.5 ต.ท่าจะหลุง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

มณฑลทหารบกที่ 21 จัดกำลังพลและยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน

      ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 21 โดย พัน.ร.มทบ.21 จัดกำลังพลและยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำยัง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม อ.เสลภูมิ ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำยัง และส่งชุดประเมินภัยพิบัติเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 จัดกำลังพล หน่วย พัน.ร.มทบ.21 และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโนอึล...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประชุมด่วนติดตามพายุโนอึล

สถานการณ์พายุโนอึล ระลอกแรกถล่มพื้นที่อีสาน ตั้งแต่ช่วงเช้ามืด วันที่ 18 กันยายน ภาคอีสานฝั่งตะวันออกที่ได้รับผลกระทบบ้างแล้วมีน้ำท่วมขังถนนหลายสาย...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ทภ.2

ร.8 พัน.2 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าช่วยเหลือประชาชน

     ร.8 พัน.2 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือทางวัดสว่างโนนทองหลาง บ...

วิดเจ็ต

Our Visitor

0 9 2 7 9 4
Views Today : 126
Views Yesterday : 146
Views Last 30 days : 8372
Total views : 415136