กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

มณฑลทหารบกที่ 21 จัดกำลังพลและยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน

      ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 21 โดย พัน.ร.มทบ.21 ?‍♂️?? จัดกำลังพลและยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล โดยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง อำนวยความสะดวก นำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ พื้นที่ คุ้มที่ 2-3 ชุมชนโรงต้มพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More