กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำยัง

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 เข้าพื้นที่บ้านท่าเยี่ยม อ.เสลภูมิ ตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำยัง และส่งชุดประเมินภัยพิบัติเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. พร้อมด้วย ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวนการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมกำลังพลชุดประเมินภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงและเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยฮุก เพื่อปฏิบัติการเฝ้าระวังให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ จากเหตุการณ์พายุโนอึล เคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้เข้าตรวจสอบปริมาณน้ำในลำน้ำยัง ณ บริเวณพื้นที่ บ.ท่าเยี่ยม ต.วังหลวง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในระดับปานกลาง พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งอุปโภค บริโภค เป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดประเมินภัยพิบัติ จำนวน 10 นายและทีใกู้ภัยฮุก ที่ประจำการอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง และได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องเวิร์คพอยท์ ในการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังภัยพิภัย โดยได้เตรียมจัดกำลังพลชุดประเมินภัยพิบัติและยุทโธปกรณ์เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและตั้งที่ทำการส่วนหน้าเพื่อพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เมื่อเกิดอุทกภัยได้ทันท่วงที สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ว่า”ทหารไทย ไม่ทอดทิ้งประชาชน”   ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่ 27 รายงาน
 
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More