กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 โดย มณฑลทหารบกที่ 21 จัดกำลังพล หน่วย พัน.ร.มทบ.21 และยานพาหนะ เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก พายุโนอึล ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงในพื้นที่ ในห้วงที่ผ่านมา โดยจัดกำลังพลออกช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ณ พื้นที่หมู่บ้านคุรุสภา หมูที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More