กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ร.8 พัน.2 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ เข้าช่วยเหลือประชาชน

     ร.8 พัน.2 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย, ทหารจิตอาสาภัยพิบัติ พร้อมเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือทางวัดสว่างโนนทองหลาง บ.โนนทองหลาง ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ในการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มทับศาลาที่พักสงฆ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโนอึลห้วงคืนที่ผ่านมา

 

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More