กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2
Daily Archives

มีนาคม 25, 2021

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมพิธีพระราชทานเพลิง อาสาสมัครทหารพราน…

https://youtu.be/VFLTaLIeobM พลเอก พรศักดิ์ พลูสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิง อาสาสมัครทหารพราน สกล ปัญญา สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49

ฝึกให้เชี่ยวชาญ ทำให้ชำนาญเมื่อต้องรบ

การฝึกหน่วยระดับกองพัน เป็นการฝึกกำลังทางยุทธวิธีที่น่าเกรงขาม โดยกำลังพลทุกตำแหน่งจะต้องฝึกปฏิบัติหน้าที่ ทั้งกำลังพลรบ และส่วนส่งกำลังบำรุงต้องประสานสอดคล้องกัน

เข้าช่วยซื้อถึงไร่..เข้าช่วยเก็บถึงสวน

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร ไร่ข้าวโพด บ.โคกพัฒนา ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด

เข้าถึงทุกพื้นที่..ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย

กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 จัดชุดช่างของหน่วย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนที่ประสบวาตภัยหลังคาบ้านได้รับความเสียหาย ร่วมกับกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาภัยพิบัติ

รองแม่ทัพภาคที่ 2….พบปะห่วงใย น้องทหารกองประจำการ

พลตรีปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ 2 และพันเอกยงยุทธ ขันทวี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ หน่วย ร.8 พัน.1 เพื่อพบปะทหารกองประจำการ ในระหว่างรับประทานอาหาร

พายุฤดูร้อนมา จิตอาสาเข้าช่วยเหลือ

จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขนย้ายสิ่งของ ซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมใจสร้างฝายแบบผสมผสานและสร้างแนวกันไฟเพื่อดูแลป่าชุมชน

มทบ.210 เปิดการจัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ประจำปี 2564 ณ บ.กุดสะกอย ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม  

สร้างฝาย สร้างชีวิต

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีส่งมอบฝายโครงการ "สืบสาน รักษา ต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บ้านโนนสังข์ หมู่

มทบ.25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ…

พ.อ.ยุสชนา ตระกูลเสนาธง เสนาธิการมลฑลทหารบกที่ 25 ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ค่ายลูกเสือโกดดง ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

พล.ม.3 รวมพลังจิตอาสา “ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ” ตามแนวทางพระราชดำริ

กองพลทหารม้าที่ 3 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับชาวบ้าน บ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลทรายมูล จังหวัดขอนแก่น ร่วมพลังก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยเก้าคต จำนวน 3 ฝาย ตามโครงการฝ่าวิกฤตด้วยเศรษฐกิจ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More