กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

รองแม่ทัพภาคที่ 2….พบปะห่วงใย น้องทหารกองประจำการ

พลตรีปราโมทย์ นาคจันทึก รองแม่ทัพภาคที่ 2 และพันเอกยงยุทธ ขันทวี รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ หน่วย ร.8 พัน.1 เพื่อพบปะทหารกองประจำการ ในระหว่างรับประทานอาหาร พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ในระหว่างประจำการที่หน่วย  และหลังจากนั้น รองแม่ทัพภาคที่2 และคณะได้เข้าตรวจสภาพโรงเลี้ยง และโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย เพื่อให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานจะต้องคำนึงถึง หลักความสะอาด ความเอาใจใส่ การบริการที่ดี เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของกำลังพล
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More