กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

ฝึกให้เชี่ยวชาญ ทำให้ชำนาญเมื่อต้องรบ

การฝึกหน่วยระดับกองพัน เป็นการฝึกกำลังทางยุทธวิธีที่น่าเกรงขาม โดยกำลังพลทุกตำแหน่งจะต้องฝึกปฏิบัติหน้าที่ ทั้งกำลังพลรบ และส่วนส่งกำลังบำรุงต้องประสานสอดคล้องกัน ตั้งแต่เริ่มเข้าทำการรบจนถึงการส่งผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตกลับส่วนหลัง  ซึ่งในวันนี้ พล.ต.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย รองแม่ทัพภาคที่ 2 ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกของ ร.3 พัน.3 ที่เดินทางมาจากสกลนครเพื่อทำการฝึกตรวจสอบที่ อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา และตรวจเยี่ยมการจัดตั้งส่วนส่งกำลังบำรุง ของ บชร.2 ส่วนแยก ให้กับกรมทหารราบเฉพาะกิจ ด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More