กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

เข้าช่วยซื้อถึงไร่..เข้าช่วยเก็บถึงสวน

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ได้จัดกำลังพลเข้ารับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จากเกษตรกร ไร่ข้าวโพด บ.โคกพัฒนา ต.ละลาย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด
และส่งผลให้ราคาข้าวโพดตกต่ำ พ่อค้าคนกลางไม่เข้ามารับซื้อ ทำให้ไม่มีตลาดรองรับจำหน่าย หน่วยจึงได้เข้าช่วยเหลือ รับซื้อข้าวโพด เพื่อนำมาเป็นอาหารเสริมตามวงรอบอาหารแก่กำลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More