กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2

สร้างฝาย สร้างชีวิต

มณฑลทหารบกที่ 27 ร่วมพิธีส่งมอบฝายโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บ้านโนนสังข์ หมู่ 9 ต.สิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายอภิชาติ อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาร่วมในพิธี
 
ฝายชะลอน้ำดังกล่าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้สนับสนุนงบประมาณในการสร้าง จำนวนเงิน 250,000 บาท โดยมณฑลทหารบกที่ 27 ได้สนับสนุนกำลังพล ในการดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ร่วมกับภาคส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันก่อสร้าง”ฝายมีชีวิต”ดังกล่าวด้วย
You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More